Sharona

122 teksty – auto­rem jest Sha­rona.

Sa­mot­ność ma swo­je plu­sy i mi­nusy , aczkol­wiek ta z wy­boru bo­li mniej niż ta ,na którą nas skazano... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 września 2016, 21:33

... można mieć so­koli wzrok a ser­ce śle­pe jak kret... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lipca 2016, 21:47

Od­chodząc mogłeś zab­rać ze sobą wspom­nienia ... tak ,żeby nie bo­lało...żeby mniej bolało... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 stycznia 2016, 19:18

Żeb­rząc o miłość nie osiągniesz szczęścia... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 listopada 2015, 20:15

Niejed­nokrot­nie do­konu­jemy wy­boru nie myśląc czy udźwig­niemy konsekwencje... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 października 2015, 20:44

...w tęskno­cie brzmią echa Twoich słów .. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 sierpnia 2015, 22:06

...rozsądek krzyczy zos­taw ,ser­ce szep­ce zos­tań ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 marca 2015, 19:44

... bo on miał duszę żeg­larza ,by­wał w wielu por­tach ale w żad­nym nie zos­tał na stałe... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lutego 2015, 20:29

Tak bar­dzo bo­li kiedy szczęśli­wa przyszłość sta­je się przeszłością bez te­raźniej­szości ... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 lutego 2015, 21:44

Nie można nie oglądać się za siebie jeżeli tam po­zos­tało szczęście... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 lutego 2015, 08:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sharona

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

15 września 2016, 08:25Sharona sko­men­to­wał tek­st Samotność ma swo­je plu­sy [...]

25 lipca 2016, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st ... można mieć so­koli [...]

25 lipca 2016, 21:51onejka sko­men­to­wał tek­st ... można mieć so­koli [...]

21 stycznia 2016, 21:24Sharona sko­men­to­wał tek­st Odchodząc mogłeś zab­rać ze [...]

21 stycznia 2016, 20:33mechaa sko­men­to­wał tek­st Odchodząc mogłeś zab­rać ze [...]

21 stycznia 2016, 19:18Sharona do­dał no­wy tek­st Odchodząc mogłeś zab­rać ze [...]

15 listopada 2015, 14:23PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Żebrząc o miłość nie [...]

14 listopada 2015, 23:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Żebrząc o miłość nie [...]

14 listopada 2015, 22:56PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Żebrząc o miłość nie [...]

14 listopada 2015, 22:54CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Żebrząc o miłość nie [...]